Pålitelig service anbefales

Katalog / Salg fra produsenter / Arkiv etter kategori "Lasermarkeringsmaskiner for høyhastighetsmerking på alle typer materialer"

Lasermarkeringsmaskiner for høyhastighetsmerking på alle typer materialer

Lasermarkeringsmaskin CTPE-10

7196

989698
  • Laser merke maskin
  • Lasermarkering på plast

Lasermarkeringsmaskin CTPE-10 brukes i alle bransjer som legemidler, tobakk og vinindustri, matproduksjon, kjemi, elektronikk og mye mer. Den brukes til høyhastighetsmarkering med hieroglyfer, latinske bokstaver, tall, batchnummer, dato, beskyttet mot forfalskning av koder, etc. på alle slags materialer, for eksempel papir, plast, lignin og så videre.

Lasermarkeringsmaskin CTPE-30

7195

989697
  • Laser merke maskin
  • Merking på papir

Lasermarkeringsmaskin CTPE-30 brukes i alle bransjer som farmasøytisk, tobakk- og vinindustri, matproduksjon, kjemi, elektronikk og mye mer. Den brukes til høyhastighetsmarkering med hieroglyfer, latinske bokstaver, tall, batchnummer, dato, beskyttet mot forfalskning av koder, etc. på alle slags materialer, for eksempel papir, plast, lignin og så videre.

Lasermarkeringsmaskin CTPE-60

7195

989695
  • Laser merke maskin
  • Blistermerke

Lasermarkeringsmaskin CTPE-60 brukes i alle bransjer som farmasøytisk, tobakk- og vinindustri, matproduksjon, kjemi, elektronikk og mye mer. Den brukes til høyhastighetsmarkering med hieroglyfer, latinske bokstaver, tall, batchnummer, dato, beskyttet mot forfalskning av koder, etc. på alle slags materialer, for eksempel papir, plast, lignin og så videre.