خدمات قابل اعتماد توصیه می شود

کاتالوگ / رتبه بندی تجهیزات TOP-10 / بایگانی با دسته "خرد کننده های دارویی برای خرد کردن مواد پزشکی و شیمیایی"

خرد کننده های دارویی برای خرد کردن مواد پزشکی و شیمیایی

آسیاب خردکن UNIQ-13

7190

989640
  • آسیاب کوچک خردکن
  • مواد خرد شده

مینی آسیاب UNIQ-13 متعلق به نوع جداکننده چکش است. برای خرد کردن مواد پزشکی و شیمیایی ، محصولات غذایی با سختی متوسط ​​و چسبندگی استفاده می شود. این آسیاب تجهیزات اصلی مورد استفاده برای حجم تولید کوچک و همچنین برای آزمایش نمونه ها در آزمایشگاه ها است.