خدمات قابل اعتماد توصیه می شود

کاتالوگ / تجهیزات آزمایشگاهی / تجهیزات آزمایشگاهی / بایگانی با دسته "تحلیلگرهای رطوبت"

آنالایزرهای رطوبت

آنالایزر رطوبت پودرها و گرانولهای SF-01

329

921027
  • تجهیزات آزمایشگاهی رطوبت مواد دارویی مختلف

از آنالایزر رطوبت برای تحلیل میزان رطوبت پودر یا گرانول استفاده می شود. خشک کردن در دمای ثابت با استفاده از لامپ مادون قرمز ، گرمایش متمرکز ، خشک شدن سریع. ما برای تنظیم این مدل از رطوبت ساز دستورالعمل های مفصلی ارائه می دهیم. قبل از ارسال ، آنالایزرها در تولید بررسی و آزمایش می شوند. کامل بودن و عملکرد تضمین شده است. ما انبار قطعات و مواد مصرفی را در انبار نگهداری می کنیم. قیمت شامل پرداخت گمرک در روسیه و تحویل به شهر خریدار است.