خدمات قابل اعتماد توصیه می شود

کاتالوگ / تجهیزات با بررسی / بایگانی دسته بندی "خط برای بسته بندی تاول ها با آمپول در بطری های جعبه های مقوایی"

خط بسته بندی تاول ها با آمپول موجود در بطری ها در جعبه های مقوایی

خط تولید بسته بندی تاول اتوماتیک ZXM-25P

7149

989228
  • خط تولید بسته بندی خودکار تاول زده می شود
  • خط تولید بسته بندی خودکار تاول زده می شود
  • خط تولید بسته بندی خودکار تاول زده می شود
  • خط تولید بسته بندی خودکار تاول زده می شود
  • تاول بسته بندی شده با برگه در جعبه

خط تولید بسته بندی خودکار تاول ZXM-25P با سیستم کنترل PLC ، مطابق با استاندارد GMP توسعه یافته و برای بسته بندی آمپول ها ، ویال ها و غیره طراحی شده است. سوئیچینگ اندازه ساده و سریع. برگه و جزوه قابل اطمینان محصول. کارتن کنترل اتوماتیک قابل اعتماد. یک سیستم بارگیری حرفه ای از آلودگی متقاطع هنگام بسته بندی جلوگیری می کند.