خدمات قابل اعتماد توصیه می شود

کاتالوگ / تجهیزات با بررسی / بایگانی با دسته "تجهیزات جداسازی درب و بدنه کپسولهای رد شده"

تجهیزات جدا کردن درپوشها و درپوشهای کپسولهای رد شده

جداکننده اتوماتیک کپسول سری A CC-30

7149

989231
  • جداکننده کپسول خودکار سری A
  • کپسول های تقسیم شده

جداکننده کپسول اتوماتیک A-Series CC-30 برای جداسازی خودکار درب کپسول و پوشش کپسولهای رد شده استفاده می شود. ممكن است پرکننده پس از انجام مراحل غربالگری بازیابی شود. این دستگاه برای جداسازی کپسول ها و استفاده مجدد از پودر ، گرانول ، گلوله یا میکرو قرص به منظور جایگزینی روش سنتی سنگ زنی ، غربال و گرفتن پودر طراحی شده است. این طراحی ارگونومیک دارد ، به لطف نازل های قابل جابجایی ، مناسب برای کلیه اندازه کپسول ها ، تمیز کردن ، نگهداری راحت و مطابق با استاندارد GMP بسیار آسان است. این یک مدل عالی برای آزمایشگاههای تولید یا تحقیق در مورد کپسولها است که در آن از پودر گران قیمت استفاده می شود و کلیه استانداردهای GMP کاملاً رعایت می شود. کپسولها از سیستم مرتب سازی از طریق راهنما وارد دستگاه جداسازی با استفاده از چنگال افقی می شوند. پره های دستگاه جهت حرکت کپسول ها را تنظیم کرده و در فرآیند حرکت درب و محفظه را نگه می دارند و آنها را به طور کامل از این طریق جدا می کند.

جداکننده اتوماتیک کپسول سری B CC-30

7149

989230
  • سری جداکننده کپسول اتوماتیک
  • کپسول های جدا شده با استفاده از جداکننده کپسول

جداکننده کپسول اتوماتیک سری CC-30 B برای جدا کردن خودکار درب کپسول و بدنه کپسولهای رد شده استفاده می شود. ممكن است پرکننده پس از انجام مراحل غربالگری بازیابی شود. این دستگاه برای جداسازی کپسول ها و استفاده مجدد از پودر ، گرانول ، گلوله یا میکرو قرص به منظور جایگزینی روش سنتی سنگ زنی ، غربال و گرفتن پودر طراحی شده است. این طراحی ارگونومیک دارد ، به لطف نازل های قابل جابجایی ، مناسب برای کلیه اندازه کپسول ها ، تمیز کردن ، نگهداری راحت و مطابق با استاندارد GMP بسیار آسان است. این یک مدل عالی برای آزمایشگاههای تولید یا تحقیق در مورد کپسولها است که در آن از پودر گران قیمت استفاده می شود و کلیه استانداردهای GMP کاملاً رعایت می شود. کپسولها از سیستم مرتب سازی از طریق راهنما وارد دستگاه جداسازی با استفاده از چنگال افقی می شوند. پره های دستگاه جهت حرکت کپسول ها را تنظیم کرده و در فرآیند حرکت درب و محفظه را نگه می دارند و آنها را به طور کامل از این طریق جدا می کند.