خدمات قابل اعتماد توصیه می شود

کاتالوگ / فروش از تولید کنندگان / بایگانی دسته بندی "دستگاه های مارک با لیزر برای نشانگر سرعت بالا در انواع مواد"

دستگاه های علامت گذاری لیزر برای علامت گذاری سریع سرعت بر روی انواع مواد

دستگاه مارک با لیزر CTPE-10

7196

989698
  • دستگاه مارک لیزری
  • نشانگر لیزر بر روی پلاستیک

دستگاه مارک لیزری CTPE-10 در کلیه صنایع صنفی مانند داروسازی ، صنایع دخانیات و شراب ، تولید مواد غذایی ، شیمی ، شیمی ، الکترونیک و موارد دیگر استفاده می شود. این ماده برای علامت گذاری پر سرعت با سلسله مراتب ، حروف لاتین ، اعداد ، شماره دسته ای ، تاریخ ، محافظت در برابر جعل کد ها و غیره بر روی انواع مواد مانند کاغذ ، پلاستیک ، لیگنین و غیره استفاده می شود..

دستگاه مارک گذاری لیزر CTPE-30

7195

989697
  • دستگاه مارک لیزری
  • علامت گذاری روی کاغذ

دستگاه مارک لیزری CTPE-30 در کلیه صنایع صنفی مانند داروسازی ، صنایع دخانیات و شراب ، تولید مواد غذایی ، شیمی ، شیمی ، الکترونیک و موارد دیگر استفاده می شود. این ماده برای علامت گذاری پر سرعت با سلسله مراتب ، حروف لاتین ، اعداد ، شماره دسته ای ، تاریخ ، محافظت در برابر جعل کد ها و غیره بر روی انواع مواد مانند کاغذ ، پلاستیک ، لیگنین و غیره استفاده می شود..

دستگاه مارک با لیزر CTPE-60

7195

989695
  • دستگاه مارک لیزری
  • علامت تاول

دستگاه مارک لیزری CTPE-60 در کلیه صنایع صنفی از جمله داروسازی ، صنایع دخانیات و شراب ، تولید مواد غذایی ، شیمی ، شیمی ، الکترونیک و موارد دیگر استفاده می شود. این ماده برای علامت گذاری پر سرعت با سلسله مراتب ، حروف لاتین ، اعداد ، شماره دسته ای ، تاریخ ، محافظت در برابر جعل کد ها و غیره بر روی انواع مواد مانند کاغذ ، پلاستیک ، لیگنین و غیره استفاده می شود..