شما به شما هدایت می شوند ./ تجهیزات دارای 10 درجه بالا / امتیاز / پودرها و مواد فله / لرزش صفحه نمایش-xsm-120-4 /