Dịch vụ đáng tin cậy được đề nghị

Mục lục / Thiết bị có đánh giá / Lưu trữ theo danh mục "Một dòng bao bì vỉ với ống trong chai trong hộp các tông"

Dây chuyền đóng gói vỉ với ống trong chai trong hộp các tông

Dây chuyền sản xuất bao bì vỉ tự động ZXM-25P

7149

989228
  • Dây chuyền sản xuất bao bì vỉ tự động
  • Dây chuyền sản xuất bao bì vỉ tự động
  • Dây chuyền sản xuất bao bì vỉ tự động
  • Dây chuyền sản xuất bao bì vỉ tự động
  • Vỉ đóng gói với tờ rơi trong hộp

Dây chuyền sản xuất bao bì vỉ tự động ZXM-25P với hệ thống điều khiển PLC, được phát triển theo tiêu chuẩn GMP và được thiết kế để đóng gói ống, lọ, vv Chuyển đổi kích thước đơn giản và nhanh chóng. Tab sản phẩm đáng tin cậy và tờ rơi. Tự động kiểm soát cartoning. Một hệ thống tải chuyên nghiệp tránh ô nhiễm chéo trong quá trình đóng gói.