Dịch vụ đáng tin cậy được đề nghị

Mục lục / Thiết bị có đánh giá / Lưu trữ theo danh mục "Dây chuyền sản xuất bao bì ống đựng chai trong vỉ"

Dây chuyền sản xuất bao bì lọ thuốc trong vỉ

Dây chuyền sản xuất bao bì ống / lọ tự động ZHM-250D

7149

989226
  • Dây chuyền sản xuất bao bì ống / lọ tự động
  • Dây chuyền sản xuất bao bì ống / lọ tự động
  • Dây chuyền sản xuất bao bì ống / lọ tự động
  • Bao bì ống

Dây chuyền sản xuất bao bì ống / lọ tự động ZHM-250D được thiết kế để đóng gói tự động các lọ hoặc ống trong các vỉ và gói chèn trong hộp các tông. Quy trình công nghệ như sau: hình thành vỉ, làm đầy vỉ bằng ống hoặc chai, hàn nhiệt, cắt và đóng gói trong hộp các tông. Nó được điều khiển bởi bộ điều khiển PLC và có các chức năng tự giám sát nâng cao: xác định vỉ bị vỡ, không có lọ (ống), không có tờ rơi hoặc hộp trống, từ chối ở mức 100%.