Συνιστάται αξιόπιστη συντήρηση

Κατάλογος / / Νέος εξοπλισμός 2019 / / Αρχείο ανά Κατηγορία "Εξοπλισμός κοπής φιλμ και χαρτιού με σφαιρικό μαχαίρι"

Εξοπλισμός για την κοπή ταινίας και χαρτιού με σφαιρικό μαχαίρι

Σφαιρική μηχανή κοπής μαχαιριού WHM-13

7204

989780
  • Σφαιρικός εξοπλισμός κοπής με μαχαίρι
  • Μη υφασμένα κοπής

Η μηχανή κοπής σφαιρικών μαχαιριών WHM-13 χρησιμοποιείται για χαρτί περγαμηνής και ταινία συσκευασίας κατάλληλη για επεξεργασία και κοπή τμημάτων, όπως για παράδειγμα μη υφασμένα υλικά, εμποτισμένο χαρτί, μεμβράνες BOPP και CPP και άλλα παρόμοια υλικά. Εκτελεί μια διπλή λειτουργία, λαμβάνοντας υλικά χρησιμοποιώντας ένα ρεύμα αέρα. Εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη σε σκόνη για τον έλεγχο της ροής και της τοποθέτησης του υλικού. Μια φωτοηλεκτρική συσκευή παρακολούθησης για αυτόματη διόρθωση λαθών εισαγωγής υλικού παρέχει ευκολία στη χρήση και αποτελεσματική σταθεροποίηση. (Μπορεί να συγκριθεί με ένα πλήρως αυτόματο σύστημα ελέγχου μαγνητικών σωματιδίων με σταθερές παραμέτρους).

Σφαιρικός εξοπλισμός κοπής μαχαιριών WHM-14

7204

989779
  • Σφαιρικός εξοπλισμός κοπής με μαχαίρι
  • Επέκταση επιδέσμου

Η μηχανή κοπής σφαιρικών μαχαιριών WHM-14 χρησιμοποιείται για χαρτί περγαμηνής και μεμβράνη συσκευασίας, κατάλληλη για επεξεργασία και κοπή τμημάτων, όπως για παράδειγμα μη υφασμένα υλικά, εμποτισμένο χαρτί, μεμβράνες BOPP και CPP και άλλα παρόμοια υλικά. Εκτελεί μια διπλή λειτουργία, λαμβάνοντας υλικά χρησιμοποιώντας ένα ρεύμα αέρα. Εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη σε σκόνη για τον έλεγχο της ροής και της τοποθέτησης του υλικού. Μια φωτοηλεκτρική συσκευή παρακολούθησης για αυτόματη διόρθωση λαθών εισαγωγής υλικού παρέχει ευκολία στη χρήση και αποτελεσματική σταθεροποίηση. (Μπορεί να συγκριθεί με ένα πλήρως αυτόματο σύστημα ελέγχου μαγνητικών σωματιδίων με σταθερές παραμέτρους).

Σφαιρικός εξοπλισμός κοπής μαχαιριών WHM-15

7204

989778
  • Σφαιρικός εξοπλισμός κοπής με μαχαίρι
  • Κοπή υφασμένων υλικών

Η μηχανή κοπής σφαιρικών μαχαιριών WHM-15 χρησιμοποιείται για χαρτί περγαμηνής και μεμβράνη συσκευασίας κατάλληλη για επεξεργασία και τομή, όπως για παράδειγμα μη υφασμένα υλικά, εμποτισμένο χαρτί, μεμβράνες BOPP και CPP και άλλα παρόμοια υλικά. Εκτελεί μια διπλή λειτουργία, λαμβάνοντας υλικά χρησιμοποιώντας ένα ρεύμα αέρα. Εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη σε σκόνη για τον έλεγχο της ροής και της τοποθέτησης του υλικού. Μια φωτοηλεκτρική συσκευή παρακολούθησης για αυτόματη διόρθωση λαθών εισαγωγής υλικού παρέχει ευκολία στη χρήση και αποτελεσματική σταθεροποίηση. (Μπορεί να συγκριθεί με ένα πλήρως αυτόματο σύστημα ελέγχου μαγνητικών σωματιδίων με σταθερές παραμέτρους).

Σφαιρική μηχανή κοπής μαχαιριών WHM-16

7204

989777
  • Σφαιρικός εξοπλισμός κοπής με μαχαίρι
  • Κοπή με ένα σφαιρικό μαχαίρι μπαλώματα

Η μηχανή κοπής σφαιρικών μαχαιριών WHM-16 χρησιμοποιείται για χαρτί περγαμηνής και μεμβράνη συσκευασίας κατάλληλη για επεξεργασία και τομή, όπως για παράδειγμα μη υφασμένα υλικά, εμποτισμένο χαρτί, μεμβράνες BOPP και CPP και άλλα παρόμοια υλικά. Εκτελεί μια διπλή λειτουργία, λαμβάνοντας υλικά χρησιμοποιώντας ένα ρεύμα αέρα. Εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη σε σκόνη για τον έλεγχο της ροής και της τοποθέτησης του υλικού. Μια φωτοηλεκτρική συσκευή παρακολούθησης για αυτόματη διόρθωση λαθών εισαγωγής υλικού παρέχει ευκολία στη χρήση και αποτελεσματική σταθεροποίηση. (Μπορεί να συγκριθεί με ένα πλήρως αυτόματο σύστημα ελέγχου μαγνητικών σωματιδίων με σταθερές παραμέτρους).

Σφαιρική μηχανή κοπής μαχαιριού WHM-17

7203

989775
  • Σφαιρικός εξοπλισμός κοπής με μαχαίρι
  • Κοπή βοήθειας ζώνης

Η μηχανή κοπής σφαιρικών μαχαιριών WHM-17 χρησιμοποιείται για χαρτί περγαμηνής και για ταινία συσκευασίας κατάλληλη για επεξεργασία και κοπή τμημάτων, όπως για παράδειγμα μη υφασμένα υλικά, εμποτισμένο χαρτί, μεμβράνες BOPP και CPP και άλλα παρόμοια υλικά. Εκτελεί μια διπλή λειτουργία, λαμβάνοντας υλικά χρησιμοποιώντας ένα ρεύμα αέρα. Εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη σε σκόνη για τον έλεγχο της ροής και της τοποθέτησης του υλικού. Μια φωτοηλεκτρική συσκευή παρακολούθησης για αυτόματη διόρθωση λαθών εισαγωγής υλικού παρέχει ευκολία στη χρήση και αποτελεσματική σταθεροποίηση. (Μπορεί να συγκριθεί με ένα πλήρως αυτόματο σύστημα ελέγχου μαγνητικών σωματιδίων με σταθερές παραμέτρους).