Συνιστάται αξιόπιστη συντήρηση

Κατάλογος / / Πώληση από κατασκευαστές / / Αρχείο ανά Κατηγορία "Μηχανές σήμανσης λέιζερ για σήμανση υψηλής ταχύτητας σε όλους τους τύπους υλικών"

Μηχανές σήμανσης λέιζερ για σήμανση υψηλής ταχύτητας σε όλους τους τύπους υλικών

Μηχανή σήμανσης με λέιζερ CTPE-10

7196

989698
  • Μηχανή σήμανσης λέιζερ
  • Σήμανση λέιζερ σε πλαστικό

Η μηχανή σήμανσης με λέιζερ CTPE-10 χρησιμοποιείται σε όλες τις γραμμές βιομηχανιών όπως οι φαρμακευτικές βιομηχανίες, οι βιομηχανίες καπνού και κρασιού, η παραγωγή τροφίμων, η χημεία, η ηλεκτρονική και πολλά άλλα. Χρησιμοποιείται για σήμανση υψηλής ταχύτητας με ιερογλυφικά, λατινικά γράμματα, αριθμούς, αριθμός παρτίδας, ημερομηνία, προστατεύεται από την παραποίηση κωδικών κλπ. Σε όλα τα είδη υλικών, όπως χαρτί, πλαστικό, λιγνίνη και ούτω καθεξής.

Μηχανή σήμανσης με λέιζερ CTPE-30

7195

989697
  • Μηχανή σήμανσης λέιζερ
  • Σήμανση σε χαρτί

Η μηχανή σήμανσης με λέιζερ CTPE-30 χρησιμοποιείται σε όλες τις γραμμές βιομηχανιών όπως οι φαρμακευτικές, οι βιομηχανίες καπνού και κρασιού, η παραγωγή τροφίμων, η χημεία, η ηλεκτρονική και πολλά άλλα. Χρησιμοποιείται για σήμανση υψηλής ταχύτητας με ιερογλυφικά, λατινικά γράμματα, αριθμούς, αριθμός παρτίδας, ημερομηνία, προστατεύεται από την παραποίηση κωδικών κλπ. Σε όλα τα είδη υλικών, όπως χαρτί, πλαστικό, λιγνίνη και ούτω καθεξής.

Μηχανή σήμανσης με λέιζερ CTPE-60

7195

989695
  • Μηχανή σήμανσης λέιζερ
  • Μάρκα φυσαλίδων

Η μηχανή σήμανσης με λέιζερ CTPE-60 χρησιμοποιείται σε όλες τις γραμμές βιομηχανιών όπως οι φαρμακευτικές, οι βιομηχανίες καπνού και κρασιού, η παραγωγή τροφίμων, η χημεία, η ηλεκτρονική και πολλά άλλα. Χρησιμοποιείται για σήμανση υψηλής ταχύτητας με ιερογλυφικά, λατινικά γράμματα, αριθμούς, αριθμός παρτίδας, ημερομηνία, προστατεύεται από την παραποίηση κωδικών κλπ. Σε όλα τα είδη υλικών, όπως χαρτί, πλαστικό, λιγνίνη και ούτω καθεξής.