Συνιστάται αξιόπιστη συντήρηση

Κατάλογος / / 2019 / / Ενδέχεται (Σελίδα 25)

Εξοπλισμός για Μάιος 2019

Αυτόματος εξοπλισμός πλήρωσης καψακίων RTC-02C

7156

989680
  • Αυτόματη μηχανή πλήρωσης καψακίων σε σκόνη
  • Γεμίστε κάψουλες με σκόνη

Αυτόματος εξοπλισμός για την πλήρωση καψουλών με σκόνη RTC-02C (κοκκία, σφαιρίδια, μίνι χάπια). Ο βελτιωμένος σχεδιασμός του περιστροφικού μηχανισμού, τα αρχικά Ιαπωνικά ρουλεμάν, παρέχουν αντοχή στη φθορά και ακρίβεια της μηχανής. Ο θάλαμος του σταθμού εργασίας λειτουργεί υπό συνθήκες καλής λίπανσης, η εσωτερική λίπανση της σχισμής του θαλάμου υποστηρίζεται πλήρως, η πίεση ελαίου της αντλίας ψεκασμού αυξάνεται, συνεπώς η διάρκεια ζωής των ανταλλακτικών επεκτείνεται. Μεγέθυνση φωτογραφικής μηχανής ...

Αυτόματος εξοπλισμός πλήρωσης καψακίων RTC-04A

7156

989679
  • Αυτόματη μηχανή πλήρωσης καψακίων σε σκόνη
  • Κάψουλες γεμάτες σε σκόνη χρησιμοποιώντας ένα καψακτήριο

Αυτόματος εξοπλισμός για την πλήρωση καψουλών με σκόνη RTC-04A (κοκκία, σφαιρίδια, μίνι χάπια). Ο βελτιωμένος σχεδιασμός του περιστροφικού μηχανισμού, τα αρχικά Ιαπωνικά ρουλεμάν, παρέχουν αντοχή στη φθορά και ακρίβεια της μηχανής. Ο θάλαμος του σταθμού εργασίας λειτουργεί υπό συνθήκες καλής λίπανσης, η εσωτερική λίπανση της σχισμής του θαλάμου υποστηρίζεται πλήρως, η πίεση λαδιού της αντλίας ψεκασμού αυξάνεται, συνεπώς η διάρκεια ζωής των ανταλλακτικών επεκτείνεται. Μεγέθυνση φωτογραφικής μηχανής ...

Αυτόματος εξοπλισμός πλήρωσης καψακίων RTC-04C

7156

989678
  • Αυτόματη μηχανή πλήρωσης καψακίων σε σκόνη
  • Γεμίστε κάψουλες με κοκκώδη

Αυτόματος εξοπλισμός για την πλήρωση καψουλών με σκόνη RTC-04C (κοκκία, σφαιρίδια, μίνι χάπια). Ο βελτιωμένος σχεδιασμός του περιστροφικού μηχανισμού, τα αρχικά Ιαπωνικά ρουλεμάν, παρέχουν αντοχή στη φθορά και ακρίβεια της μηχανής. Ο θάλαμος του σταθμού εργασίας λειτουργεί υπό συνθήκες καλής λίπανσης, η εσωτερική λίπανση της σχισμής του θαλάμου υποστηρίζεται πλήρως, η πίεση λαδιού της αντλίας ψεκασμού αυξάνεται, συνεπώς η διάρκεια ζωής των ανταλλακτικών επεκτείνεται. Μεγέθυνση φωτογραφικής μηχανής ...

Αυτόματος εξοπλισμός πλήρωσης κάψουλας RTC-08A

7155

989677
  • Αυτόματη μηχανή πλήρωσης καψακίων σε σκόνη
  • Κάψουλες γεμισμένες με κόκκους

Αυτόματος εξοπλισμός για την πλήρωση καψουλών με σκόνη RTC-08A (κόκκοι, σφαιρίδια, μίνι χάπια). Ο βελτιωμένος σχεδιασμός του περιστροφικού μηχανισμού, τα αρχικά Ιαπωνικά ρουλεμάν, παρέχουν αντοχή στη φθορά και ακρίβεια της μηχανής. Ο θάλαμος του σταθμού εργασίας λειτουργεί υπό συνθήκες καλής λίπανσης, η εσωτερική λίπανση της σχισμής του θαλάμου υποστηρίζεται πλήρως, η πίεση λαδιού της αντλίας ψεκασμού αυξάνεται, συνεπώς η διάρκεια ζωής των ανταλλακτικών επεκτείνεται. Μεγέθυνση φωτογραφικής μηχανής ...

Αυτόματος εξοπλισμός πληρώσεως καψακίων RTC-08C

7155

989675
  • Αυτόματη μηχανή πλήρωσης καψακίων σε σκόνη
  • Συμπλήρωση κάψουλας

Αυτόματος εξοπλισμός για την πλήρωση καψουλών με σκόνη RTC-08C (κοκκία, σφαιρίδια, μίνι χάπια). Ο βελτιωμένος σχεδιασμός του περιστροφικού μηχανισμού, τα αρχικά Ιαπωνικά ρουλεμάν, παρέχουν αντοχή στη φθορά και ακρίβεια της μηχανής. Ο θάλαμος του σταθμού εργασίας λειτουργεί υπό συνθήκες καλής λίπανσης, η εσωτερική λίπανση της σχισμής του θαλάμου υποστηρίζεται πλήρως, η πίεση λαδιού της αντλίας ψεκασμού αυξάνεται, συνεπώς η διάρκεια ζωής των ανταλλακτικών επεκτείνεται. Μεγέθυνση φωτογραφικής μηχανής ...

1 ... 23 24 25 26 27 ... 44