Συνιστάται αξιόπιστη συντήρηση

Κατάλογος / / 2018 (Σελίδα 19)

Εξοπλισμός για 2018

Παραγωγή και χρήση εξοπλισμού σκόνης

6260

980715
 • Εξοπλισμός λείανσης σκόνης
 • Φαρμακευτικά υλικά
 • Σκόνες για την παραγωγή δισκίων
 • Υλικά σε σκόνη
Το τεχνολογικό σχήμα της παραγωγής σκονών περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες: άλεση, κοσκίνισμα, ανάμιξη (στην παρασκευή σύνθετων σκονών), δοσομέτρηση (συσκευασία) και συσκευασία. Η ανάγκη εκτέλεσης ορισμένων τεχνολογικών λειτουργιών εξαρτάται από τη συνταγή, την ιατρική συνταγή και τον τύπο των αρχικών παρασκευασμάτων. Εάν τα αρχικά υλικά (φαρμακευτικές και βοηθητικές ουσίες) δεν ανταποκρίνονται στην απαιτούμενη κλασματική σύνθεση που καθορίζεται στους κανονισμούς, συνθλίβονται. Η τεμαχισμός αναφέρεται ...

Ροή και συμπιεστότητα των σκονών

6259

980711
 • Παραγωγή Φαρμακευτικών Πούρων
 • Πούδρα ουσία
 • Παραγωγή σκόνης
 • Εξοπλισμός σκόνης
Κατά τη δισκιοποίηση, οι σημαντικότερες τεχνολογικές ιδιότητες των φαρμακευτικών ουσιών είναι η ικανότητα ροής, η συμπιεστότητα και η δύναμη εκτίναξης των δισκίων από τη μήτρα. Ροή (ρευστότητα) - η ικανότητα ενός συστήματος σκόνης να πέσει έξω από μια χοάνη ή να ρέει υπό τη δική του βαρύτητα και να εξασφαλίσει ομοιόμορφη πλήρωση του καναλιού μήτρας. Το υλικό που έχει μικρή ικανότητα ροής μπορεί να προσκολλάται στα τοιχώματα της χοάνης της μηχανής δισκιοποίησης, μέσω του οποίου εισέρχεται το υλικό ...

Ανάμιξη σε σκόνη

6258

980695
 • Υλικά σε σκόνη
 • Σκόνες για την παραγωγή δισκίων
 • Κονιοποίηση κόκκων
 • Ενθυλάκωση σκόνης
Μετά τις εργασίες αλέσεως και κοσκινίσματος ακολουθεί ανάμιξη, σκοπός του οποίου είναι να ληφθεί ένα ομοιογενές μίγμα σκονών. Η ανάμιξη πραγματοποιείται συνήθως παράλληλα με την άλεση. Αυτό οδηγεί σε εξίσωση των μεγεθών των σωματιδίων και μια πιο ομοιόμορφη μάζα. Εάν το συστατικό περιέχει μια μικρή ποσότητα στο μείγμα, τότε απαιτείται επιπλέον άλεση των σωματιδίων του για να αυξηθεί η ομοιομορφία της κατανομής. Επιπλέον, όσο χαμηλότερη είναι η συγκέντρωση ...

Πολυμερισμός και πολυσυμπύκνωση

6256

980679
 • Μικροενκαψυλίωση
 • Επέκταση μικροκαψουλών
 • Δημιουργία μικροκαψουλών
 • Μικροκάψουλες
Όταν μικροενκαψυλιώνονται στερεά σωματίδια με πολυμερισμό και πολυσυμπύκνωση, ο εκκινητής πολυμερισμού έχει προηγουμένως ενοφθαλμιστεί επάνω στην επιφάνεια της εγκλεισμένης ουσίας.

Μέθοδος που βασίζεται στη χρήση πολυμερών και παραγόντων διασύνδεσης

6255

980663
 • Μικροκάψουλες σε βάζο
 • Επικάλυψη μικροκαψουλών
 • Μικροκάψουλες
 • Μικροκαψεκασμός στην παραγωγή
Η σταυροσύνδεση των πολυμερών αλυσίδων πραγματοποιείται με την εισαγωγή ειδικών ουσιών στο σύστημα, οι οποίες, ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής ιόντων, σχηματίζουν δεσμούς μεταξύ δύο γειτονικών αλυσίδων. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία προχωρά στο όριο φάσης. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν συστήματα ελαίου σε νερό που περιέχουν ένα υδρόφιλο πολυμερές και, για παράδειγμα, κατώτερες αλδεΰδες ως παράγοντες σχηματισμού σταυροειδών δεσμών. Στην περίπτωση αυτή, η αλληλεπίδραση του πολυμερούς με την αλδεΰδη προχωρά σε υδατική ...
1 ... 17 18 19 20 21 ... 35