Zalecana niezawodna usługa

Katalog / Technologia farmaceutyczna / Archiwum według kategorii „Mikrokapsułkowanie leków”

Mikrokapsułkowanie leków

Metoda oparta na zastosowaniu polimerów i środków sieciujących

6255

980285
 • Mikrokapsułki w słoiku
 • Powłoka mikrokapsułek
 • Mikrokapsułki
 • Mikrokapsułkowanie w produkcji
Sieciowanie łańcuchów polimerowych odbywa się poprzez wprowadzenie do układu specjalnych substancji, które w wyniku wymiany jonowej tworzą wiązania między dwoma sąsiadującymi łańcuchami. W takim przypadku proces przebiega na granicy faz. Możliwe jest stosowanie układów olej-w-wodzie zawierających hydrofilowy polimer i, na przykład, niższe aldehydy jako środki sieciujące. W tym przypadku oddziaływanie polimeru z aldehydem przebiega w fazie wodnej, co powoduje utworzenie nowej fazy, osadzonej na kroplach oleju, ponieważ wyższe aldehydy rozpuszczają się w fazie niepolarnej.

Technologie enkapsulacji produkcji

6253

980269
 • Mikrokapsułki z olejem
 • Technologia kapsułkowania
 • Mikrokapsułka
 • Kapsułkowanie substancji
Współczesny producent leków nieustannie rozwija technologie wytwarzania leków wieloskładnikowych o określonych właściwościach, opanowuje nowe technologie, których głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zwiększenie skuteczności leków. Jedną z najbardziej obiecujących metod kontrolowania właściwości leków jest kapsułkowanie w skorupce. Warto podkreślić, że technologie enkapsulacji mają bogatą historię i są szeroko stosowane nie tylko w przemyśle chemiczno-farmaceutycznym, ale także w przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnym i innych. W tym rozdziale czytelnik może znaleźć przegląd technologii kapsułkowania, z których niektóre można wykorzystać do uzyskania postaci stałych, dawek i innych - w produkcji miękkich, płynnych i gazowych. Kapsułkowanie (z łac. Capsula - pudełko) - zawarcie małych cząstek ciała stałego, ich agregatów (granulek) lub kropli cieczy w wystarczająco cienkiej skorupie lub w matrycy z ...

Metoda wytłaczania (metoda mikrokapsułkowania fizycznego)

6251

980253
 • Produkcja mikrokapsułek
 • Schemat technologiczny produkcji mikrokapsułek
 • Proces mikrokapsułkowania
 • Produkcja mikrokapsułek
Podczas mikrokapsułkowania przez wytłaczanie na powierzchni tworzy się cienka lepka warstwa materiału błonotwórczego z otworami o małej średnicy, przez które jest wciskana kapsułkowana substancja. Tak utworzona skorupa jest następnie stabilizowana przez chłodzenie lub polimeryzację monomerów zawartych w jej składzie. Do mikrokapsułkowania przez wytłaczanie stosuje się również urządzenia do formowania, które są dwiema współosiowymi rurami o różnych średnicach (urządzenie typu „rura w rurze”). Materiał kapsułkowany jest podawany pod ciśnieniem do wewnętrznego otworu rurki, a materiał osłony jest wprowadzany do pierścienia.

Metoda suszenia rozpyłowego (fizykochemiczna metoda mikrokapsułkowania)

6248

980222
 • Skład mikrokapsułek
 • kapsułki w proszku
Metoda suszenia rozpyłowego dyspersji lub emulsji kapsułkowanej substancji zawierającej polimer i rozpuszczalnik (zarówno organiczny, jak i wodny) polega na zdyspergowaniu ich w strumieniu gazu będącego nośnikiem ciepła. W wyniku przenoszenia ciepła i masy rozpuszczalnik jest usuwany z układu i tworzy się gęste cząstki, których kapsułkowana substancja jest rozprowadzana w całej objętości i nie jest skoncentrowana w rdzeniu kapsułki. Najczęstszymi grupami substancji stosowanych do kapsułkowania suszenia rozpyłowego są węglowodany, w tym modyfikowane i zhydrolizowane skrobie, pochodne celulozy, gumy i cyklodekstryny; białka, w tym białka serwatki, kazeina i żelatyna; biopolimery. Rodzaj zastosowanego materiału otoczki wpływa nie tylko na wydajność kapsułkowania, ale także na morfologię cząstek produktu.
1 2)