Zalecana niezawodna usługa

Katalog / Technologia farmaceutyczna / Archiwum według kategorii „Produkcja czopków w produkcji”

Produkcja czopków w produkcji

Czopki produkcyjne

6215

979892
 • Czopki
 • Formowanie czopków
 • Sprzęt do pakowania czopków
 • Sprzedaż sprzętu do produkcji czopków
Obecnie automaty są szeroko stosowane w przemyśle do nalewania czopków, które produkują czopki w blistrach. To opakowanie jest przeznaczone do pakowania masy czopków w komórki konturowe z późniejszym uszczelnieniem, kodowaniem i pocięciem na paski o wymaganej długości. W średnich przedsiębiorstwach maszyny do czopków używają wstępnie uformowanej taśmy, ponieważ jednostka formująca jest dość droga, trudna do ustawienia i ma wysokie koszty operacyjne. Dlatego użycie takiego węzła w maszynach o niskiej wydajności jest nieopłacalne. Zastosowanie wstępnie uformowanej taśmy pozwala zmniejszyć obszar zajmowany przez maszynę i uprościć proces produkcji, ponieważ nie ma potrzeby dostarczania sprężonego powietrza, wody i wentylacji, a także usuwania zapachów powstających podczas formowania. Do produkcji farmaceutycznej średniej mocy włoska firma Dott. BON APACE & S. produkuje maszyny z serii BP o wydajności od ...

Podstawy czopków i wymagania wobec nich

6215

979891
 • Rodzaje czopków
 • Formularz czopka
 • Czopki dla biznesu farmaceutycznego
 • Czopki produkcji przemysłowej
Z fizykochemicznego punktu widzenia czopki są uważane za układy rozproszone składające się z ośrodka rozpraszającego reprezentowanego przez podstawę fazy rozproszonej, w której roli są substancje lecznicze. W zależności od właściwości leków, rozproszone układy czopków mogą być jednorodne lub heterogeniczne. Systemy homogeniczne powstają w tych przypadkach, gdy substancja lecznicza rozpuszcza się w bazie. W przypadku wprowadzenia leków do bazy jako emulsji lub zawiesiny powstają układy heterogeniczne. W strukturze czopków wyróżnia się główne (substancje lecznicze) i pomocnicze (nośniki lub baza) składniki. Podstawy czopków narzucono szereg wymagań: podstawy muszą utrzymywać wystarczającą twardość w temperaturze pokojowej; temperatura topnienia (rozpuszczania) zasady powinna być zbliżona do temperatury ciała ludzkiego; zasady nie powinny podrażniać błony śluzowej odbytnicy ani powodować działań niepożądanych, tj. powinny być obojętne fizjologicznie; podstawy czopków nie powinny przeszkadzać ...

Standaryzacja czopków w przemyśle farmaceutycznym

6215

979888
 • Czopki Diclafinac
 • Czopki Macmirror
 • Opakowanie czopków
 • Forma do czopków
Wszystkie produkowane czopki muszą spełniać wymagania Farmakopei Państwowej XI: Czopki muszą mieć jednolitą masę. Jednorodność czopka jest sprawdzana wizualnie na przekroju podłużnym przez obecność lub brak wtrąceń, kawałków podstawy, cząstek o różnych kolorach, innych wtrąceń; pręt powietrzny jest dopuszczalny. Odchylenia w masie czopków są dozwolone w granicach 5%. Czopki muszą mieć ten sam regularny kształt. W czopkach należy dokładnie dozować substancje lecznicze. Czopki muszą mieć twardość zapewniającą łatwość użycia.

Produkcja przemysłowa czopków

6215

979886
 • Czopki
 • Czopki w blistrze
 • Czopki dla biznesu farmaceutycznego
 • Czopki produkcji przemysłowej
Istnieje kilka metod wytwarzania czopków, między innymi: wtaczanie, prasowanie i wlewanie stopionej masy do form. Metoda krocząca jest często stosowana w praktyce farmaceutycznej. Ta metoda jest czasochłonna, mało higieniczna, a powstałe czopki mają nieco inny wygląd. Jako opakowania do czopków stosuje się woskowane kapsułki. Metoda prasowania umożliwia produkcję czopków, takich jak tabletki, w ekscentrycznych (korbowych) tabletkach z wykorzystaniem matryc i stempli o odpowiednim kształcie. Produkcja takich czopków opiera się na przekształceniu mas czopków tłuszczowych w postać proszku, co pozwala mu swobodnie spać z lejka załadowczego. Aby osiągnąć dokładność dozowania i niezbędną płynność, czopek schładza się w lodówce do temperatury 3-5 ° C, kruszy i przesiewa przez sito.

Przygotowanie bazy czopków

6213

979869
 • Rodzaje czopków
 • Opcje czopków
 • Produkcja czopków
 • Czopki Lecznicze
Etap przygotowania podstawy czopka rozpoczyna się od zważenia jego składników. W pierwszym reaktorze ze stali nierdzewnej z płaszczem parowym topi się parafinę, w drugim reaktorze hydro-tłuszcz topi się, doprowadzając parę do płaszcza parowego. Ogrzany wodór jest pompowany do wstępnie stopionego reaktora parafinowego za pomocą pompy. Mieszaninę ogrzewa się do temperatury 60-70 ° C i dodaje się masło kakaowe. Aby uniknąć zmian w modyfikacji masła kakaowego, ogrzewanie nie powinno przekraczać 70 ° C i powinno być ciągłe. Po całkowitym stopieniu bazy, mieszano ją przez 40 minut za pomocą mieszadła. W gotowej podstawie określa się temperaturę topnienia i czas całkowitego odkształcenia.
1 2)