Odporúča sa spoľahlivá služba

Katalóg / Archív podľa kategórie "farmaceutická technológia"

Farmaceutická technológia

Metóda založená na použití polymérov a zosieťovacích činidiel

6255

980285
 • Mikrokapsuly v nádobe
 • Obal mikrokapsúl
 • mikrokapsule
 • Mikroenkapsulácia vo výrobe
Zosieťovanie polymérnych reťazcov sa uskutočňuje zavedením špeciálnych látok do systému, ktoré v dôsledku iónovej výmeny tvoria väzby medzi dvoma susednými reťazcami. V tomto prípade proces pokračuje na fázovej hranici. Ako zosieťovacie činidlá je možné použiť systémy typu olej vo vode, ktoré obsahujú hydrofilný polymér a napríklad nižšie aldehydy. V tomto prípade interakcia polyméru s aldehydom prebieha vo vodnej fáze, čo vedie k tvorbe novej fázy, ktorá sa ukladá na kvapkách oleja, pretože vyššie aldehydy sa rozpúšťajú v nepolárnej fáze..

Výrobné zapuzdrovacie technológie

6253

980269
 • Mikrokapsuly s olejom
 • Kapsulačná technológia
 • mikrokapsule
 • Enkapsulácia látky
Moderný výrobca liekov neustále vyvíja technológie na výrobu viaczložkových liekov s určitými vlastnosťami, zvládnutie nových technológií, ktorých hlavnou úlohou je zaistiť bezpečnosť a zvýšiť účinnosť liekov. Jednou z najsľubnejších metód kontroly vlastností liekov je zapuzdrenie do obalu. Je potrebné zdôrazniť, že enkapsulačné technológie majú bohatú históriu a široko sa používajú nielen v chemicko-farmaceutickom priemysle, ale aj v chemickom, potravinárskom, poľnohospodárskom a inom priemysle. V tejto kapitole môže čitateľ nájsť prehľad enkapsulačných technológií, z ktorých niektoré možno použiť na získanie pevných, liekových foriem a iné - na výrobu mäkkých, tekutých a plynných látok. Zapuzdrenie (od lat. Capsula - box) - záver malých častíc tuhého telesa, ich agregátov (granúl) alebo kvapiek tekutiny v dostatočne tenkej, silnej škrupine alebo v matrici s ...

Metóda extrúzie (metóda fyzikálnej mikroenkapsulácie)

6251

980253
 • Výroba mikrokapsúl
 • Technologická schéma výroby mikrokapsúl
 • Proces mikroenkapsulácie
 • Výroba mikrokapsúl
Počas mikroenkapsulácie extrúziou sa na povrchu vytvorí tenký viskózny film materiálu tvoriaceho film s otvormi malého priemeru, cez ktoré sa zapuzdrená látka lisuje. Takto vytvorený obal sa potom stabilizuje ochladením alebo polymerizáciou monomérov obsiahnutých v jeho zložení. Na mikroenkapsuláciu pomocou extrúzie sa používajú tiež formovacie zariadenia, ktorými sú dve koaxiálne usporiadané rúrky rôznych priemerov (zariadenie typu „potrubia v potrubí“). Zapuzdrený materiál sa privádza do vnútorného otvoru skúmavky pod tlakom a materiál plášťa sa dodáva do prstenca..

Metóda sušenia rozprašovaním (fyzikálno-chemická metóda mikrozapuzdrenia)

6248

980222
 • Zloženie mikrokapsúl
 • práškové kapsuly
Spôsob rozprašovacieho sušenia disperzie alebo emulzie zapuzdrenej látky obsahujúcej polymér a rozpúšťadlo (organické aj vodné) spočíva v ich dispergácii do prúdu plynu nosiča tepla. V dôsledku prenosu tepla a hmoty sa rozpúšťadlo odstráni zo systému a vytvorí sa husté častice, enkapsulovaná látka, v ktorej je rozptýlená v celom objeme a nie je koncentrovaná v jadre kapsuly. Najbežnejšou skupinou látok používaných na zapuzdrenie sušením rozprašovaním sú uhľohydráty vrátane modifikovaných a hydrolyzovaných škrobov, deriváty celulózy, gumy a cyklodextríny; proteíny, vrátane srvátkových proteínov, kazeínu a želatíny; biopolyméry. Druh použitého materiálu škrupiny ovplyvňuje nielen účinnosť zapuzdrenia, ale aj morfológiu častíc produktu.
1 2 3 ... 17