Doporučuje se spolehlivá služba

Katalog / Farmaceutická technologie / Archiv podle kategorie "Mikrokapsulace léčiv"

Mikroenkapsulace léčiv

Metoda založená na použití polymerů a síťovacích činidel

6255

980285
 • Mikrokapsle ve sklenici
 • Povlak mikrokapslí
 • Mikrokapsle
 • Mikroenkapsulace ve výrobě
Zesítění polymerních řetězců se provádí zavedením speciálních látek do systému, které v důsledku iontové výměny tvoří vazby mezi dvěma sousedními řetězci. V tomto případě proces pokračuje na hranici fáze. Jako zesíťující činidla je možné použít systémy olej ve vodě obsahující hydrofilní polymer a například nižší aldehydy. V tomto případě interakce polymeru s aldehydem probíhá ve vodné fázi, což vede k vytvoření nové fáze, nanesené na kapkách oleje, protože vyšší aldehydy se rozpouštějí v nepolární fázi.

Výrobní technologie zapouzdření

6253

980269
 • Mikrokapsle s olejem
 • Kapsulační technologie
 • Mikrokapsle
 • Zapouzdření látky
Moderní výrobce léčiv neustále vyvíjí technologie pro výrobu vícesložkových léčiv s určitými vlastnostmi, zvládnutí nových technologií, jejichž hlavním úkolem je zajistit bezpečnost a zvýšit účinnost léčiv. Jednou z nejslibnějších metod pro kontrolu vlastností léčiv je zapouzdření ve skořápce. Je třeba zdůraznit, že enkapsulační technologie mají bohatou historii a jsou široce využívány nejen v chemicko-farmaceutickém průmyslu, ale také v chemickém, potravinářském, zemědělském a dalším průmyslu. V této kapitole čtenář najde přehled enkapsulačních technologií, z nichž některé lze použít k získání pevných, lékových forem a dalších - při výrobě měkkých, kapalných a plynných látek. Zapouzdření (od lat. Capsula - box) - závěr malých částic pevného tělesa, jejich agregátů (granulí) nebo kapek kapaliny v dostatečně tenké, silné skořápce nebo v matrici s ...

Metoda vytlačování (fyzikální mikrokapsulace)

6251

980253
 • Výroba mikrokapslí
 • Technologické schéma výroby mikrokapslí
 • Proces mikroenkapsulace
 • Výroba mikrokapslí
Během mikroenkapsulace extruzí se na povrchu vytvoří tenký viskózní film materiálu vytvářejícího film s otvory malého průměru, skrz které se zapouzdřená látka lisuje. Takto vytvořená skořápka se potom stabilizuje ochlazením nebo polymerací monomerů obsažených v jejím složení. Pro mikroenkapsulaci extruzí se také používají formovací zařízení, což jsou dvě koaxiálně uspořádané trubice různých průměrů (trubka v trubce). Zapouzdřený materiál je přiváděn do vnitřního otvoru trubky pod tlakem a materiál pláště je přiváděn do prstence.

Metoda sušení rozprašováním (fyzikálně-chemická metoda mikrokapsle)

6248

980222
 • Složení mikrokapslí
 • práškové tobolky
Způsob rozprašovacího sušení disperze nebo emulze zapouzdřené látky obsahující polymer a rozpouštědlo (organické i vodné) spočívá v jejich dispergování do proudu plynu nosiče tepla. V důsledku přenosu tepla a hmoty se rozpouštědlo odstraní ze systému a vytvoří se husté částice, přičemž zapouzdřená látka je rozptýlena v celém objemu a není koncentrována v jádru kapsle. Nejběžnější skupiny látek používaných pro zapouzdření sušením rozprašováním jsou uhlohydráty, včetně modifikovaných a hydrolyzovaných škrobů, derivátů celulózy, gum a cyklodextrinů; proteiny, včetně syrovátkových proteinů, kaseinu a želatiny; biopolymery. Použitý materiál pláště ovlivňuje nejen účinnost zapouzdření, ale také morfologii částic produktu.
1 2