Zalecana niezawodna usługa

Katalog / 2018 r / październik (Strona 16)

Sprzęt do Października 2018 r

Bezpośrednie prasowanie proszkowe w produkcji

6216

980261
 • Bezpośrednie prasowanie proszkowe
 • Proszki farmaceutyczne
 • Proszki do produkcji tabletek
 • Spoiwo do tabletek
Bezpośrednia kompresja to proces prasowania proszków granulowanych. Ze schematu technologicznego wytwarzania tabletek można zauważyć, że bezpośrednie prasowanie eliminuje 3-4 operacje technologiczne z procesu produkcyjnego. Metoda bezpośredniego prasowania ma kilka zalet, między innymi: skrócenie czasu cyklu produkcyjnego poprzez wyeliminowanie szeregu operacji i etapów; używaj mniej sprzętu; zmniejszenie powierzchni podłogi; redukcja energii i ...

Czopki produkcyjne

6215

980259
 • Czopki
 • Formowanie czopków
 • Sprzęt do pakowania czopków
 • Sprzedaż sprzętu do produkcji czopków
Obecnie automaty są szeroko stosowane w przemyśle do nalewania czopków, które produkują czopki w blistrach. To opakowanie jest przeznaczone do pakowania masy czopków w komórki konturowe z późniejszym uszczelnieniem, kodowaniem i pocięciem na paski o wymaganej długości. W średnich przedsiębiorstwach maszyny do czopków używają wstępnie uformowanej taśmy, ponieważ jednostka formująca jest wystarczająca ...

Podstawy czopków i wymagania wobec nich

6215

980258
 • Rodzaje czopków
 • Formularz czopka
 • Czopki dla biznesu farmaceutycznego
 • Czopki produkcji przemysłowej
Z fizykochemicznego punktu widzenia czopki są uważane za układy rozproszone składające się z ośrodka rozpraszającego reprezentowanego przez podstawę fazy rozproszonej, w której roli są substancje lecznicze. W zależności od właściwości leków, rozproszone układy czopków mogą być jednorodne lub heterogeniczne. Systemy homogeniczne powstają w tych przypadkach, gdy substancja lecznicza rozpuszcza się w bazie. Powstają układy heterogeniczne ...

Standaryzacja czopków w przemyśle farmaceutycznym

6215

980255
 • Czopki Diclafinac
 • Czopki Macmirror
 • Opakowanie czopków
 • Forma do czopków
Wszystkie produkowane czopki muszą spełniać wymagania Farmakopei Państwowej XI: Czopki muszą mieć jednolitą masę. Jednorodność czopka jest sprawdzana wizualnie na przekroju podłużnym przez obecność lub brak wtrąceń, kawałków podstawy, cząstek o różnych kolorach, innych wtrąceń; w tym przypadku dopuszczalna jest obecność pręta powietrznego. Odchylenia w masie czopków są dozwolone w granicach 5%. Czopki muszą mieć takie same ...

Produkcja przemysłowa czopków

6215

980253
 • Czopki
 • Czopki w blistrze
 • Czopki dla biznesu farmaceutycznego
 • Czopki produkcji przemysłowej
Istnieje kilka metod wytwarzania czopków, między innymi: wtaczanie, prasowanie i wlewanie stopionej masy do form. Metoda krocząca jest często stosowana w praktyce farmaceutycznej. Ta metoda jest czasochłonna, mało higieniczna, a powstałe czopki mają nieco inny wygląd. Jako opakowania do czopków stosuje się woskowane kapsułki. Metoda prasowania umożliwia produkcję czopków takich jak tabletki w tabletkach mimośrodowych (z korbą) ...
1 ... 14 15 16 17 18 ... 27